What We Do

CLS Mundial is a Sports Management and Talent Representation Agency located in Stockholm, Sweden.

EN

CLS Mundial is a Swedish sports agency that builds longstanding relationships with elite soccer players. Together we set long-term goals for each client and attend to marketing and contract negotiations.
Our high level of supervision and experience provides clients with an essential framework and increases the chances of a prosperous career. CLS Mundial also works globally in the areas of sports /soccer, sales and sponsorship opportunities.

Our services include:

• Setting objectives for each client
• Follow-up , Consulting and Marketing
• Contract negotiations and financial advice

We help players and coaches worldwide secure contracts with professional clubs , manage their careers and future development.

We believe that the important part of the work as an advisor / agent is to engage with their clients, both on and off the pitch. Our policy is to see and visit our clients as often as we can, and to have a good communication with the client’s family.

SE

CLS Mundial är ett svenskt idrottsbyrå som bygger långsiktiga relationer med elit fotbollsspelare. Tillsammans sätter vi långsiktiga mål för varje klient och sköter marknadsföring och kontraktsförhandlingar. Vår höga övervakning och erfarenhet ger klienterna en viktig ram och ökar chanserna för en blomstrande karriär. CLS Mundial arbetar också globalt inom områdena sport / fotboll, försäljning och sponsrings möjligheter.

Våra tjänster omfattar:

• Sätta upp mål för varje klient
• Uppföljning, rådgivning och marknadsföring
• Avtalsförhandlingar och finansiell rådgivning

Vi hjälper spelare och tränare globalt att säkra kontrakt med professionella klubbar, hantera deras karriärer och framtida utveckling.

Vi anser att en viktig del av arbetet som rådgivare/agent är att engagera sig i sina klienter, både på och utanför planen. Vår policy är att se och besöka våra klienter så ofta det går, och att ha en god kommunikation med klienterna.